دستی بر آتش هنر

زن های زندگی
نویسنده : اسحق فتحی - ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
 

با آذر آمده بودم

بی آنکه تراوش مهتاب و نگاه پروین را تا سپیده چشم بر هم نهاده باشم

                    تمام بلندای یلدا را سر به سینه های لغزانش فشردم

                                    تا خورشید آمد و بهار

                                               به لاله و سوسن

                                                     به لادن و شقایق

                                                              به کوکب و مریم

                                                                     و به پروانه و غزال  مهمانم کرد

                                                            رویا همیشه دنیا را زیباتر می کرد

                                            ومن چقدر زن های زندگی ام را دوست داشته ام