تنفس اشک

نفس هایت را گریستم

بی آنکه بدانم، کدام؟

چه را محتاج بودیم ، من  نفس های تو  یا  تو  اشک های مرا؟ 

دوباره نفس بکش قول میدهم این بار ...!!

/ 1 نظر / 180 بازدید
فرخ

بسیار زیبا بود